baner palivá

PALIVÁ

Motorová nafta je palivo pre vznetové (dieselové) motory s vnútorným spaľovaním. V našich klimatických podmienkach sa vyrába v troch druhoch (triedach), ktoré sa odlišujú medznou teplotou filtrovateľnosti (MTF). Jednotlivé druhy sú k dispozícii podľa ročných období nasledovne:

  • od 15. apríla do 30. septembra nafta triedy B (letná),
  • od 1. marca do 14. apríla a od 1. októbra do 15. novembra nafta triedy D (prechodná),
  • od 16. novembra do 28. (29.) februára nafta triedy F (zimná).
TYPKvalitatívna normaČíslo colného sadzobníkaSpotrebná daňMaximálny obsah biozložky 
DIESEL trieda (B, D, F) STN EN 590 2710 19 43, 2710 20 11 0,3680 EUR/l 7%
mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou