baner ddgs

DDGS

vop2021Všeobecné obchodné podmienky - predaj tovarov
oop2021Osobitné obchodné podmienky - predaj_KRMOVINY
qsddgs2021Priloha č. 2 k‐OOP DDGS Špecifikácia kvality DDGS / Quality specification
reklamacny 2021Reklamačný poriadok
rpprilohac12021RP Príloha č. 1 – Reklamačný list (DOCX súbor)
rpprilohac22021RP Príloha č. 2 – Protokol o odbere vzoriek (DOCX súbor)
mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou