baner psenica

PŠENICA

vopVOP nákup komodít, GBT purchase of the commodities
vop obrVšeobecné obchodné podmienky spoločnosti
priloha1Príloha č. 1, vzor Sprievodného listu_Form of the Accompanying Certificate
priloha2Príloha č. 2, vzor Self declarationSelf assessment Samohodnotenie
priloha3Príloha č. 3, príklad Zúčtovania_Example of Accounting
priloha4Príloha č. 4, príklad Podklad pozberovej úpravy_Example of Information for PostHarvest Treatment
priloha5 obrPríloha č. 5 Potvrdenie o presune komodity
mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou