Aktuálny pestovateľský ročník 2020/2021 je už od skorej jari hodnotený najmä vďaka veľmi priaznivej a vysokej ceny repky, ktorá drží pestovateľov v priaznivom očakávaní ziskov. Tie by mohli pokryť straty uplynulej jesene, ale i náročnej, dobiehajúcej jari. Porasty repky sa výraznejšie „zregenerovali“ najmä po májových plošných dažďoch a priaznivých nižších teplotách. Pestovatelia, ktorí porasty repky nestratili, po nútenej vyorávke ako dôsledku poškodenia porastov ešte jesennom a skorom jarnom období, pomaličky kalkulujú.

Globálna situácia predpokladá pre zberový ročník 2021 priaznivé výsledky, ktoré sa týkajú i ozimnej repky. Situácia ozimnej repke výrazne „nahráva“, nielen pre tohtoročný zber, ale i pre nadchádzajúcu sezónu osevu.

Pestovateľské plochy ozimnej repky sú viazané na mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú jej výmeru. Jednoznačne ju korigujú klimatické podmienky – sucho v čase sejby, systém komplexného ošetrenia porastov, výmery ostatných olejnín, jej zaradenie v osevných postupoch – je skvelou predplodinou, komoditné ceny, je napojená na chov hospodárskych zvierat – a mnoho iných. Agronomické hľadisko, mimo jej predplodinového zaradenia, respektíve jej zaradenia ako plodinového prerušovača obilnín, je často spájané s balansom dusíka, a to nielen pre samotnú repku, ale i následné plodiny. „V čom teda spočívajú jej skutočné benefity“?

 • blogjun2021rotácia plodín – predplodina, prerušovač obilninového sledu
 • rotácia pri chemickom ošetrení – zmena chemického ošetrenia v obilninovom ošetrení
 • likvidácia burín - zmena chemického ošetrenia v obilninovom ošetrení, obdobie chemického ošetrenia
 • zvýšenie úrodového poten ciálu – obilniny pestované po repke
 • prerušovač chorôb a škodcov v obilninárskom slede
 • vplyv na pôdu – koreňový systém repky je „zrkadlom“ stavu pôdy a vplýva na štruktúru pôdy
 • záchyt vody – pokryvnosť
 • cena komodityrotácia plodín – predplodina, prerušovač obilninového sledu
 • rotácia pri chemickom ošetrení – zmena chemického ošetrenia v obilninovom ošetrení
 • likvidácia burín - zmena chemického ošetrenia v obilninovom ošetrení, obdobie chemického ošetrenia
 • zvýšenie úrodového poten ciálu – obilniny pestované po repke
 • prerušovač chorôb a škodcov v obilninárskom slede
 • vplyv na pôdu – koreňový systém repky je „zrkadlom“ stavu
 • pôdy a vplýva na štruktúru pôdy
 • záchyt vody – pokryvnosť
 • cena komodity

Pestovanie repky prináša mnohé benefity a to nielen v oblasti spracovateľského priemyslu. Ozimná repka má i výrazný krajinotvorný efekt, jej porasty sú na poliach prítomné skoro po celý rok. Agronomické hľadisko však prevyšuje.

Každá nová pestovateľská sezóna začína výberom odrody. Na Slovensku je pre pestovateľa aktívne dostupných viac ako šesťdesiat odrôd ozimnej repky. Spojenie výberovej odrody s vysokou mierou výťažnosti a jej kvalitatívnymi parametrami zabezpečuje už pestovateľskej verejnosti známe logo Enagold. Hybridy s týmto označením, sú ideálnou prvou voľbou každého pestovateľa, ktorý pestuje ozimnú repku a pri jej pestovaní hľadá istotu kvantity a kvality úrody bez kompromisov. Pestovateľský úspech začína výberom hybridu – a výber hybridov označených logom Enagold je tou správnou voľbou.

Spoločnosť Limagrain je stálicou repkárskych kampaní a často i prvou voľbou pri výbere produktov ozimnej repky. LG Architect a LG Ambassador sú nosné produkty nastávajúcej sezóny, spájajúce skorosť, kompaktnosť porastu a výborný pestovateľský výsledok. Multimediálna platforma European seeds každoročne nominuje 20 najinovatívnejších odrôd poľnohospodárskych plodín – jednou z nich bola i repka LG Architect. Osivárska spoločnosť KWS a najmä jej produkty sú známe robustnejším habitusom, vzrastom a bohatým vetvením. Dobre rozpoznateľný habitus patrí i k pestovateľsky známej odrode KWS Umberto, ku ktorej sa v tohtoročnej sezóne pripájajú nové hybridy – novinky Hostine a Hillico, ktoré v sebe spája nielen kvantitatívny, ale i kvalitatívny parameter olejnatosti. Spoločnosť Rapool je v skupine hybridov Enagold zastúpená hybridom Temptation. Hybrid ako nosný hybrid portfólia zaujal i na medzinárodných majstrovstvách v agrotechnike repky - Rapsmästaren 2020, ktoré sa v uplynulej sezóne konali vo Švédsku. Hybrid Temptation si vysúťažil pódiové umiestnenie. Veľmi dobre, a tiež s pódiovým umiestnením na Rapsmästaren 2020, obstál i hybrid PT275, ktorý spolu s hybridom PT271 zastupuje spoločnosť Corteva Agroscience. Umiestnenie hybridu PT275 neprekvapilo, svojich spokojných pestovateľov má nie len na Slovensku, ale v celej Európe. Výrazným zástupcom klasického európskeho šľachtenia repky je spoločnosť Bayer, ktorá by s hybridom DK Exception a novinkou, hybridom DK Excited, nemala chýbať v zozname top hybridov každého pestovateľa. DK Exception ako overený hybrid i v náročnejších podmienkach dopĺňa tohtoročná novinka, ktorá zaujala pestovateľov svojim vzrastom a energiou rastu už v aktuálnej sezóne. Stredne vysoký a vyrovnaný porast charakterizujú zástupcov spoločnosti Syngenta – Aganos a SY Glorietta, ktorá ponúka pestovateľom veľmi zaujímavé parametre najmä v olejnatosti. Tohtoročnú ponuku hybridov Enagold uzatvára spoločnosť Saatbau Linz s produktami Arazzo a novinkou – hybridom Astana, ktoré sa svojimi kvalitatívnymi parametrami pripájajú s top skupine hybridov ozimnej repky.

Spoločnosť Intreagros je na slovenskom trhu stabilným partnerom osivárskeho, chemického, ale i komoditného trhu. Popri obchodnej činnosti rozvíja i poradenské zázemie, ktoré je v jednotlivých segmentoch zastúpené a dostupné všetkým pestovateľom na celom Slovensku. Výber a ponuka top odrôd je základom pestovateľského úspechu každého pestovateľa. Veríme, že i výber správneho obchodného partnera je dôležitý – preto je spoločnosť Interagros vždy partner na Vašej strane.

„Pestovateľ, ktorý zasial/zaseje repku urobí dobre“ – je konštatovaním, ktoré medzi pestovateľmi silno rezonuje. Nech je teda toto konštatovanie základom pre silnú rezonanciu i v pestovateľskom ročníku 2021/2022.

INTERAGROS, a.s.

mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou