Aktuálny pestovateľský ročník 2020/2021 je už od skorej jari hodnotený najmä vďaka veľmi priaznivej a vysokej ceny repky, ktorá drží pestovateľov v priaznivom očakávaní ziskov. Tie by mohli pokryť straty uplynulej jesene, ale i náročnej, dobiehajúcej jari. Porasty repky sa výraznejšie „zregenerovali“ najmä po májových plošných dažďoch a priaznivých nižších teplotách. Pestovatelia, ktorí porasty repky nestratili, po nútenej vyorávke ako dôsledku poškodenia porastov ešte jesennom a skorom jarnom období, pomaličky kalkulujú.

Ing. Zuzana Mocňáková, PhD., produktový manažér hnojivá, INTERAGROS, a. s.

Maximálnu úrodu je možné získať zabezpečením všetkých výživových požiadaviek popri súbežnom znížení environmentálneho stresu. Akékoľvek obmedzenie rastu koreňov, pokles fotosyntetickej aktivity spôsobené chorobami, patogénmi či nedostatkom živín, môže výslednú produkciu značne limitovať. Dôležitou súčasťou pestovateľského programu sa tak stávajú odborné znalosti o tom, čo ovplyvňujú živiny v rastlinách a v akom množstve či forme a kedy je ich aplikácia najvhodnejšia.

Kukurica ako plodina poskytuje vysokú energetickú hodnotu. Z tohto dôvodu sa celosvetovo pestuje ako krmovina, potravina, ale aj cenná surovina pre spracovateľský priemysel. Má vysoký úrodový potenciál a právom je nazývaná „kráľovnou polí“. Úroda zrna vysoko produkčných hybridov kukurice je determinovaná faktormi ako klíma, pôda, no aj faktormi, ktoré má pestovateľ pevne vo svojich rukách. Správne hospodárenie s dusíkom a sírou môže byť jedna z ciest, ktorá pomôže pestovateľom maximalizovať úrody popri súbežnom zlepšení ekonomiky.

Pre pestovateľov, ktorí hľadajú riešenie ako dosiahnuť čo najlepšiu úrodu pripravila spoločnosť Interagros, a. s. kvalitnú ponuku profesionálnej výživy. Ideálny pomer dusíka a síry v tekutej podobe hnojív je overenou alternatívou, ktorá je založená nie len na odborných poznatkoch ale hlavne na skúsenostiach z praxe na našich poliach. O tom, prečo by ste mali siahnuť po hnojivách AGRODAS TH (N24 S8) a Stercosul® (N12 S26) sa dozviete nižšie viac.

Rastlinná výroba je základným pilierom poľnohospodárskej tradície na Slovensku, ktorá veľmi úzko súvisí s formovaním krajiny aj dnes. Spoločnosť Interagros, je preto vždy dôkladne pripraveným partnerom pre profesionálov. Pomáha svojim klientom pri správnom výbere a kúpe moderných osív poľnohospodárskych plodín a tiež pri ich komoditnej realizácii. Pre pestovateľov je tu už dvadsiatu prvú sezónu. Základom ponuky sú moderné osivá kukuríc a slnečníc, ktoré tvoria podstatu porastov mnohých slovenských agro podnikov

mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou