baner ddgs

DDGS

vop predaj vstupovVšeobecné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a.s. pre predaj tovarov
oop krmovinyOsobitné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a.s. pre predaj kŕmnych surovín
priloha c2Príloha č.2 – špecifikácia kvality DDGS / Quality specification
vopVšeobecné obchodné podmienky spoločnosti INTERAGROS, a.s. pre predaj kŕmnych surovín
ddgs priloha6príloha č. 6 k zmluve, vzor objednávky krmoviny DDGS
ddgs priloha4príloha č. 4 k zmluve, Špecifikácia kvality DDGS (SK)
mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou