Slovenskí výrobcovia biopalív sa s pomocou domácich farmárov púšťajú do veľkého progresívneho projektu.

Na jeho začiatku je obyčajná slama, ktorá ostáva po žatve. Na konci procesu budú spokojní farmári, výrobca biopalív i my všetci, ktorí budeme vďaka projektu na výrobu druhogeneračného bioetanolu zo slamy dýchať lepší vzduch.

BRATISLAVA, 7. marec 2018 - Slovenskí farmári pomôžu Slovensku začleniť sa k lídrom v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) Spoločnosť Interagros VP spúšťa progresívny projekt nákupu slamy na ďalšie spracovanie do podoby bioetanolu druhej generácie.

mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou