Spoločnosť Interagos ponúka pomoc pri stabilizácii úrody aj za menej priaznivých podmienok prostredníctvom poskytovaných najlepších racionalizačných prvkov dostupných na trhu. Popri širokospektrálnych službách, farmárom uľahčuje správny výber vhodného genetického materiálu, chemickej ochrany proti burinám, škodcom a chorobám a v neposlednom rade aj efektívnej výživy a hnojenia.

Cenová volatilita agro-komodít je len jednou z mnohých výziev, ktorým čelia slovenskí poľnohospodári v posledných rokoch. Okrem výrobnej ceny sa stala dôležitou aj promptnosť dodávok, pri ktorej sa musí vedieť pestovateľ spoľahnúť na obchodného partnera, ktorému svoju komoditu predá. Popri samotnej výrobe sa v súčasnosti musí vedieť poľnohospodár vysporiadať aj s narastajúcim „balíčkom“ noviel slovenskej a európskej legislatívy, ktorá pestovateľský sektor stále viac reguluje a zaťažuje.

Slovenskí výrobcovia biopalív sa s pomocou domácich farmárov púšťajú do veľkého progresívneho projektu.

Na jeho začiatku je obyčajná slama, ktorá ostáva po žatve. Na konci procesu budú spokojní farmári, výrobca biopalív i my všetci, ktorí budeme vďaka projektu na výrobu druhogeneračného bioetanolu zo slamy dýchať lepší vzduch.

BRATISLAVA, 7. marec 2018 - Slovenskí farmári pomôžu Slovensku začleniť sa k lídrom v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) Spoločnosť Interagros VP spúšťa progresívny projekt nákupu slamy na ďalšie spracovanie do podoby bioetanolu druhej generácie.

mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou